PAP: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HNX - 06/12/2022 9:14:00 SA


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PAP của CTCP Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 13/12/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/12/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 19/12/2022 đến ngày 29/12/2022.
          - Nội dung xin ý kiến: Thông qua việc thay đổi Phương án sử dụng vốn của đợt tăng vốn Điều lệ Công ty từ 1.500 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng (Nội dung cụ thể TCPH sẽ thông báo trên Website của TCPH (www.pap.vn) và trong Thư xin ý kiến cổ đông bằng văn bản).
          - Địa điểm thực hiện: Tầng trệt, tòa nhà Khu công nghiệp Nhơn Trạch 6, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Các tin liên quan