VNG: Nghị quyết HĐQT về việc chủ trương ký kế hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan

HOSE - 06/12/2022 1:38:00 CH


Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công thông báo Nghị quyết HĐQT về việc chủ trương ký kế hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan như sau:

Các tin liên quan