VIB: Thông báo đề cử, ứng cử HĐQT, BKS

HOSE - 06/12/2022 1:36:00 CH


Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam thông báo đề cử, ứng cử HĐQT, BKS như sau:

Các tin liên quan