AAA: Nghị quyết HĐQT về việc mua cổ phiếu CTCP Giải pháp và DV Phầm mềm Nam Việt

HOSE - 06/12/2022 3:13:00 CH


Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh thông báo Nghị quyết HĐQT về việc mua cổ phiếu CTCP Giải pháp và DV Phầm mềm Nam Việt như sau:

Các tin liên quan