GLT: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HNX - 06/12/2022 4:39:00 CH


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GLT của CTCP Kỹ thuật Điện Toàn Cầu như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/12/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/12/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung xin ý kiến: Công ty sẽ Thông báo sau cho các cổ đông.
          - Thời gian thực hiện: 12/01/2023
          - Địa điểm thực hiện: Tòa nhà ITD, số 01 Đường Sáng Tạo, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM

Các tin liên quan