FUEMAV30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 05/12/2022

HOSE - 06/12/2022 5:21:00 CH


Quỹ ETF MAFM VN30 thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 05/12/2022 như sau:

Các tin liên quan