ITC: Quyết định của HĐQT về việc ký các hợp đồng/ giao dịch với các tổ chức và cá nhân có liên quan

HOSE - 06/12/2022 5:35:00 CH


Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh Nhà công bố Quyết định của HĐQT về việc ký các hợp đồng/ giao dịch với các tổ chức và cá nhân có liên quan như sau:

Các tin liên quan