TIX: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Sản xuất Dịch vụ Tân Bình Tanimex

HOSE - 06/12/2022 5:50:00 CH


Công ty Cổ phần Sản xuất Dịch vụ Tân Bình Tanimex báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh XNK Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình như sau:

Các tin liên quan