TIX: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Lê Nguyễn Hướng Dương, Nguyễn Đình Minh Triết, Nguyễn Minh Tâm

HOSE - 06/12/2022 5:47:00 CH


Lê Nguyễn Hướng Dương, Nguyễn Đình Minh Triết, Nguyễn Minh Tâm báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh XNK Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình như sau:

File đính kèm: AttachedFile.zip

Các tin liên quan