TIX: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Lê Thị Minh Thanh, Nguyễn Trung Hiếu, Trần Hưng Lộc

HOSE - 06/12/2022 5:45:00 CH


Lê Thị Minh Thanh, Nguyễn Trung Hiếu, Trần Hưng Lộc báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh XNK Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình như sau:

File đính kèm: AttachedFile.zip

Các tin liên quan