CMG: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu ESOP 2022

HOSE - 06/12/2022 5:56:00 CH


Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu ESOP 2022 như sau:

Các tin liên quan