DIG: Nghị quyết HĐQT về việc triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu cho CĐHH

HOSE - 06/12/2022 5:55:00 CH


Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng thông báo Nghị quyết HĐQT về việc triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu cho CĐHH như sau:

Các tin liên quan