VCS: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HNX - 07/12/2022 10:43:00 SA


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VCS của CTCP VICOSTONE như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/12/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/12/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 12/2022
          - Nội dung xin ý kiến: Thông qua việc mua lại cổ phiếu của chính mình
          - Địa điểm thực hiện: Nhận ý kiến cổ đông gửi về Công ty cổ phần VICOSTONE, khu công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.

Các tin liên quan