VIC: Thông báo về việc đã chính thức nộp hồ sơ niêm yết theo mẫu F1 lên Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC)

HOSE - 07/12/2022 1:32:00 CH


Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần thông báo về việc đã chính thức nộp hồ sơ niêm yết theo mẫu F1 lên Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) như sau:

Các tin liên quan