THG: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền mặt

HOSE - 07/12/2022 1:43:00 CH


Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền mặt như sau:

Các tin liên quan