PTB: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền

HOSE - 07/12/2022 1:42:00 CH


Công ty Cổ phần Phú Tài thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền như sau:

Các tin liên quan