PTB: Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền mặt

HOSE - 07/12/2022 1:34:00 CH


Công ty Cổ phần Phú Tài thông báo Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền mặt như sau:

Các tin liên quan