KMR: Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn tại Ngân hàng Agribank Chi nhánh KCN Sóng Thần

HOSE - 07/12/2022 4:26:00 CH


Công ty Cổ phần MIRAE thông báo Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn tại Ngân hàng Agribank Chi nhánh KCN Sóng Thần như sau:

Các tin liên quan