NVL: CBTT liên quan đến đơn từ nhiệm của Thành viên HĐQT và Nghị quyết HĐQT

HOSE - 07/12/2022 5:57:00 CH


Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va thông báo liên quan đến đơn từ nhiệm của Thành viên HĐQT và Nghị quyết HĐQT như sau:

Các tin liên quan