GDT: Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền

HOSE - 07/12/2022 5:56:00 CH


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành (mã CK: GDT) như sau:

Các tin liên quan