Thông báo thay đổi tỷ lệ cho vay đối với 08 mã chứng khoán

BSC - 08/12/2022 11:35:38 SA


 Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) trân trọng thông báo thay đổi tham số cho vay đối với 08 mã cổ phiếu. Nội dung cụ thể như sau:

Trân trọng thông báo đến Quý khách

Để có thông tin hỗ trợ, xin Quý khách vui lòng liên hệ:

Phòng Dịch vụ chứng khoán

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Email: services@bsc.com.vn; Website: http://www.bsc.com.vn

Các tin liên quan