FUEKIV30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 07/12/2022

HOSE - 08/12/2022 5:37:00 CH


Quỹ ETF KIM Growth VN30 thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 07/12/2022 như sau:

Các tin liên quan