NHT: Quyết định thay đổi niêm yết

HOSE - 08/12/2022 5:42:00 CH


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM quyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa (mã CK: NHT) được thay đổi niêm yết  như sau:

Các tin liên quan