VCB: Nghị quyết HĐQT phê duyệt báo cáo phát hành trái phiếu ra công chúng

HOSE - 08/12/2022 5:41:00 CH


Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam thông báo nghị quyết HĐQT phê duyệt báo cáo phát hành trái phiếu ra công chúng như sau:

Các tin liên quan