FUCVREIT: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 30/11/2022 đến 06/12/2022

HOSE - 08/12/2022 5:40:00 CH


Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 30/11/2022 đến 06/12/2022 như sau:

Các tin liên quan