NVL: Thông báo thay đổi nội dung lấy ý kiến tại Thông báo số 2165/TB-SGDCHCM ngày 05/12/2022

HOSE - 09/12/2022 10:10:00 SA


Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo thay đổi nội dung lấy ý kiến tại Thông báo số 2165/TB-SGDCHCM ngày 05/12/2022 của  Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (mã CK: NVL) như sau:

Các tin liên quan