TMP: Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022

HOSE - 09/12/2022 11:12:00 SA


Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (mã CK: TMP) như sau:

Các tin liên quan