PTX: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

HNX - 09/12/2022 1:27:00 CH


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PTX của CTCP Vận tải và dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/12/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/12/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 16/01/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Trung tâm ĐTSHLX PTS, số 81 đường Nghệ An – Xiêng Khoảng – thành phố Vinh – Nghệ An
          - Nội dung họp: + Thông qua Tờ trình về việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh (mã chứng khoán: PTX) tại sàn giao dịch UPCOM để thực hiện chuyển sàn niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
+ Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Các tin liên quan