GSP: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HOSE - 09/12/2022 3:59:00 CH


Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế thông báo Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

Các tin liên quan