THI: Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HOSE - 09/12/2022 3:54:00 CH


Công ty Cổ phần Thiết Bị Điện thông báo Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

Các tin liên quan