HNX: Kết quả giao dịch tự doanh theo mã chứng khoán ngày 09/12/2022

HNX - 09/12/2022 4:04:00 CH


Sở GDCKHN trân trọng công bố thông tin về tổng khối lượng và giá trị mua, bán tự doanh của các công ty chứng khoán thành viên đối với từng mã chứng khoán. Chi tiết thông báo như trong file đính kèm.
Trân trọng./.

Các tin liên quan