VIF: Tổng công ty nhận được QĐ phúc thẩm giải quyết việc KDTM số 80/2022/QĐPT-KDTM ngày 07/11/2022 của TAND cấp cao Hà Nội trong việc "yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết của ĐHĐCĐ, hủy ĐKKD"

HNX - 09/12/2022 4:29:00 CH


.

Các tin liên quan