DPM: Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch với người có liên quan

HOSE - 09/12/2022 5:02:00 CH


Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ phần công bố Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch với người có liên quan như sau:

Các tin liên quan