FUESSV50: Thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 12/12/2022

HOSE - 09/12/2022 6:08:00 CH


Quỹ ETF SSIAM VNX50 thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 12/12/2022 như sau:

Các tin liên quan