FUESSV50: Đính chính thông báo thay đổi nhân sự số 1638 ngày 16/11/2022

HOSE - 09/12/2022 6:08:00 CH


Quỹ ETF SSIAM VNX50 công bố đính chính thông báo thay đổi nhân sự số 1638 ngày 16/11/2022 như sau:

Các tin liên quan