DRC: Tăng trưởng âm trong quý 4/2022, Cao su Đà Nẵng dự lãi quý 1/2023 tiếp tục “thụt lùi”

Tạp chí kinh tế chứng khoán VN - 14/01/2023 8:50:00 CH


Dù ghi nhận sự sụt giảm trong quý cuối năm 2022, lợi nhuận cả năm của Cao su Đà Nẵng (DRC) vẫn tăng 6% so với cùng kỳ và vượt 21% chỉ tiêu.
 
CTCP Cao su Đà Nẵng (HOSE: DRC) vừa công bố ước tính kết quả kinh doanh quý 4/2022 và luỹ kế cả năm 2022.
 
Tính riêng quý 4/2022, DRC ước doanh thu đạt 1.114 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế ghi nhận mức giảm tương tự xuống còn 104 tỷ đồng.
 
 
 
Nguồn: DRC
 
Lũy kế trong năm 2022, Cao su Đà Nẵng ước tính doanh thu 4,898 tỷ đồng, tăng 12% so với thực hiện năm 2021; lợi nhuận trước thuế tăng 6% lên mức 386 tỷ đồng.
 
Năm 2022, DRC đặt mục tiêu doanh thu đạt 4.428 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 320 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả trên, Công ty hoàn thành 111% kế hoạch doanh thu và 121% chỉ tiêu lợi nhuận.
 
Bước sang quý 1/2022, Công ty đặt kế hoạch kinh doanh với 1.100 tỷ đồng doanh thu và 70 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt giảm 14,3% và 14,4% so với thực hiện trong quý 1/2022.
 

Các tin liên quan