CLL: Nhận cổ tức từ công ty liên kết, một doanh nghiệp cảng biển báo lãi quý 4 tăng 30%

Tạp chí Nhịp sống thị trường - 17/01/2023 1:48:01 CH


Lũy kế cả năm 2022, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của Cảng Cát Lái tăng nhẹ so với cùng kỳ.
 
 
CTCP Cảng Cát Lái (mã chứng khoán: CLL) đã công bố báo cáo tài chính công ty mẹ Quý 4/2022 với doanh thu thuần đạt 47 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán giảm 9% dẫn đến lợi nhuận gộp tăng 13% cao hơn mức tăng doanh thu, đạt 21 tỷ đồng. Biên lãi gộp được cải thiện từ 50% lên 55%. Trong kỳ, doanh thu tài chính tăng 250% lên mức 7 tỷ đồng.
 
Khấu trừ các chi phí khác, lợi nhuận trước thuế Cảng Cát Lái đạt xấp xỉ 27 tỷ đồng tăng 34% so với quý 4/2021. Lãi sau thuế ghi nhận 22 tỷ đồng, tương ứng tăng 30%.

 
Theo giải trình, công ty cho biết nguyên nhân lợi nhuận sau thuế tăng mạnh chủ yếu do quý 4/2022, Cảng Cát Lái ghi nhận khoản cổ tức năm 2021 từ Công ty CP Tân Cảng Quế Võ gần 4,6 tỷ đồng.
 
Lũy kế cả năm 2022, doanh thu Cảng Cát Lái đem lại 194 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 90,5 tỷ đồng, tăng lần lượt 1% và 2% so với cùng kỳ.
 
Tính đến ngày 31/12/2022, tổng tài sản của CLL đạt 648 tỷ đồng, giảm 8 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Tổng nợ phải trả ở mức 21 tỷ đồng, giảm gần 6 tỷ đồng so với đầu năm và chỉ chiếm 3,2% cơ cấu nguồn vốn của công ty. LNST chưa phân phối đạt gần 86 tỷ đồng.
 
Cảng Cát Lái được thành lập 2007 cung ứng dịch vụ cảng biển, dịch vụ xếp dỡ và cho thuê phương tiện thiết bị xếp dỡ tại Cảng Tân Cảng - Cát Lái Thành phố Thủ Đức, TP HCM. Công ty Tân Cảng Sài Gòn đang là cổ đông lớn nhất khi nắm giữ 8,7 triệu cổ phiếu CLL, tương ứng với 25,64% vốn.
 
Trên thị trường, cổ phiếu CLL đang giao dịch quanh mốc 25.800 đồng/cp, tăng nhẹ 8% so với đáy gần nhất giữa tháng 11/2022.
 
 
 

Các tin liên quan