SJD: CBTT tình hình khắc phục việc CK bị đưa vào diện kiểm soát và giải trình BCTC Q4/2022

HOSE - 30/01/2023 6:57:00 CH


 Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn CBTT tình hình khắc phục việc CK bị đưa vào diện kiểm soát và giải trình BCTC Q4/2022 như sau:

Các tin liên quan