GAB: Thông báo về việc chuyển cổ phiếu từ diện hạn chế giao dịch sang diện đình chỉ giao dịch

HOSE - 21/02/2023 4:33:00 CH


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc chuyển cổ phiếu từ diện hạn chế giao dịch sang diện đình chỉ giao dịch đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý Tài sản FLC (mã CK: GAB) như sau:

Các tin liên quan