HMC: Nghị quyết HĐQT chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023

HOSE - 21/02/2023 5:45:00 CH


Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - Vnsteel thông báo nghị quyết HĐQT chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023 như sau:

Các tin liên quan