ABT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền

HOSE - 03/03/2023 9:07:00 SA


Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (mã CK: ABT) như sau:

Các tin liên quan