序論

Trải quan hơn 8 năm xây dựng và trưởng thành, Công ty đã có hơn 50 nhân viên và gần 300 công tác viên chuyên nghiệp hoạt động trong lĩnh vực lữ hành cùng 3 đối tác chiến lược là các doanh nghiệp lữ hành uy tín tại Mỹ, Châu Âu, Singapore. Đến Nay, Vietourst là một trong những doanh nghiệp lữ hành đã có chỗ đứng nhất định của Việt Nam và đang có tốc độ phát triển nhanh chóng.

ビジネス分野

 • Đại lý du lịch;
 • Kinh doanh lữ hành nội địa và quốc tế;
 • Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch;
 • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động;
 • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày;
 • Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành và ngoại thành;
 • Vận tải hành khách đường bộ khác;
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
 • Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay. Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;
 • Hoạt động phiên dịch. Dịch thuật;
 • Kinh doanh bất động sản.

会社沿革

設立日 01/01/0001
経営登録証明書番号 0311273634
経営登録証明書の発行日 28/10/2022
資本金 120,000,000,000
税番号 0311273634
業界&分野 >

 • Công ty tiền thân là Công ty TNHH Du lịch Vietorirst;
 • Năm 2013, Công ty chuyển đổi sang hoạt động theo mô hình CTCP theo Giấy CNĐKKD số 0311273634 do Sở KH và ĐT thành phố Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 26/10/2011, thay đổi lần thứ 3 ngày 17/5/2013 với VĐL là 1,8 tỷ đồng;
 • Ngày trở thành Công ty đại chúng: 14/6/2019.

上場情報

上場日 28/10/2022
上場市場 UPCOM
額面 10,000
取引基準価格 8,600
上場株数 12,000,000
上場総額 120,000,000,000

取締役会

Trần Văn Tuấn Chủ tịch HĐQT
Trần Văn Thế Phó Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Đình Hòa Thành viên HĐQT
Phan Ngọc Tuấn Thành viên HĐQT
Nguyễn Huy Thịnh Thành viên HĐQT
Nguyễn Dương Trung Hiếu Thành viên HĐQT
Nguyễn Ngọc Huyền Trưởng ban kiếm soát
Trần Thị Cường Thành viên Ban kiểm soát
Bùi Công Thơm Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Dương Trung Hiếu Tổng giám đốc
Nguyễn Mạnh Huỳnh Phó Tổng giám đốc
Trần Văn Thế Phó giám đốc tài chính
Phan Ngọc Tuấn Phó tổng giám đốc kinh doanh
Đặng Thanh Toàn Giám đốc tài chính
Nguyễn Thị Mỹ Dung Kế toán trưởng
Hoàng Thị Kiều Thu Trang Đại diện công bố thông tin