CTCP Bia Sài Gòn - Hà Nội
CTCP Bia Sài Gòn - Hà Nội (BSH : UPCOM)
:
CTCP Bia Sài Gòn - Hà Nội
A2 – CN8 Cụm công nghiệp Từ Liêm, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
www.sabecohanoi.com.vn
+84 (24) 376-53338
Fax
+84 (24) 376-53336
Email
sabecohanoi@vnn.vn

取引情報

銘柄 BSH
取引所 UPCOM
現値
20.40 (0/0%)
当日の変動 0.00 - 0.00
数量 0
平均株価(10日間) 20.48
52週間の変動 18.00 - 26.00
平均売買高(10日間) 3,060.00
流行株式数 18,000,000
時価総額 367.20 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.10
ROA (%) 0.09
ROE (%) 0.15
Financial Leverage 0.57
EPS 2,415.97
PE 8.44
PB 1.23

シンボルニュース BSH

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
BBM 0 0.00
0/0%
BHK 0 0.00
0/0%
BHN 5,100 38.65 +0.35/+0.01%
BHP 0 0.00
0/0%
BQB 43,202 3.20 -0.10/-0.03%
BSD 100 8.50 -1.50/-0.15%
BSH 0 0.00
0/0%
BSL 0 0.00
0/0%
BSP 0 0.00
0/0%
BSQ 1,700 19.00
0/0%