CTCP Bia Sài Gòn - Phú Thọ
CTCP Bia Sài Gòn - Phú Thọ (BSP : UPCOM)
:
CTCP Bia Sài Gòn - Phú Thọ
Khu công nghiệp Trung Hà, xã Hồng Đà, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ
www.saigonphutho.com.vn
+84 (210) 365-0688
Fax
+84 (210) 365-0686
Email
saigonphutho@gmail.com

取引情報

銘柄 BSP
取引所 UPCOM
現値
10.50 (0/0%)
当日の変動 0.00 - 0.00
数量 0
平均株価(10日間) 10.50
52週間の変動 8.50 - 14.30
平均売買高(10日間) 0.00
流行株式数 12,500,000
時価総額 131.25 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.09
ROA (%) 0.02
ROE (%) 0.03
Financial Leverage 0.71
EPS 406.77
PE 25.81
PB 0.66

シンボルニュース BSP

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
BBM 0 0.00
0/0%
BHK 0 0.00
0/0%
BHN 1,000 39.05 +0.05/+0.00%
BHP 0 0.00
0/0%
BQB 10,400 3.70 -0.10/-0.03%
BSD 0 0.00
0/0%
BSH 0 0.00
0/0%
BSL 0 0.00
0/0%
BSP 0 0.00
0/0%
BSQ 300 19.00 -0.10/-0.01%