CTCP Mía đường Cao Bằng
CTCP Mía đường Cao Bằng (CBS : UPCOM)
:
CTCP Mía đường Cao Bằng
Thị trấn Tà Lùng, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng
www.miaduongcaobang.vn
+84 (206) 382-4121
Fax
+84 (206) 382-4113
Email
caobangsugar@gmail.com

取引情報

銘柄 CBS
取引所 UPCOM
現値
29.50 (0/0%)
当日の変動 29.50 - 32.00
数量 500
平均株価(10日間) 29.74
52週間の変動 7.50 - 10.30
平均売買高(10日間) 140.00
流行株式数 5,291,868
時価総額 (10億)
Gross Profit Margin (%)
ROA (%)
ROE (%)
Financial Leverage 2.51
EPS
PE
PB 0.73

シンボルニュース CBS

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
AFX 147,420 9.00 +0.20/+0.02%
AGC 93,400 0.90 +0.10/+0.13%
AGM 344,700 5.40 -0.02/0.00%
AGX 0 0.00
0/0%
ANT 19,479 9.50 -0.10/-0.01%
APF 12,140 63.10 -0.10/0.00%
ATA 70,040 0.90 -0.10/-0.10%
ATS 0 0.00
0/0%
BBC 0 0.00
0/0%