Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh (CII : HOSE)
:
Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh
164 Ký Con, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM
www.cii.com.vn
+84 (28) 362.31025
Fax
+84 (28) 363-67100
Email
info@cii.com.vn

取引情報

銘柄 CII
取引所 HOSE
現値 16.2 (-0.10/-0.61%)
当日の変動 16.20 - 16.50
数量 2,727,900
平均株価(10日間) 17.03
52週間の変動 13.75 - 24.60
平均売買高(10日間) 4,476,730.00
流行株式数 318,778,113
時価総額 5,164.21 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.38
ROA (%) 0.01
ROE (%) 0.05
Financial Leverage 2.90
EPS 1,180.52
PE 13.72
PB -0.67

シンボルニュース CII

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
AC4 0 0.00
0/0%
ACS 0 0.00
0/0%
ALV 34,107 9.00 +0.80/+0.10%
AMS 1,263,519 13.40 +1.30/+0.11%
ASD 0 0.00
0/0%
ATB 21,651 0.70 -0.10/-0.13%
B82 0 0.00
0/0%
BAX 12,621 41.90 +0.20/+0.00%
BCE 57,000 5.98 +0.03/+0.01%
BCO 0 0.00
0/0%