Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh (CII : HOSE)
:
Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh
164 Ký Con, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM
www.cii.com.vn
+84 (28) 362.31025
Fax
+84 (28) 363-67100
Email
info@cii.com.vn

取引情報

銘柄 CII
取引所 HOSE
現値 15.5 (+1.00/+6.90%)
当日の変動 13.80 - 15.50
数量 6,938,800
平均株価(10日間) 13.45
52週間の変動 14.45 - 61.60
平均売買高(10日間) 5,410,000.00
流行株式数 252,217,999
時価総額 5,687.52 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.33
ROA (%) 0.01
ROE (%) 0.06
Financial Leverage 2.58
EPS 1,379.19
PE 16.35
PB 15.80

シンボルニュース CII

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
AC4 0 0.00
0/0%
ACS 0 0.00
0/0%
ALV 50,910 3.50 +0.30/+0.09%
AMS 35,300 6.80 +0.10/+0.01%
ASD 0 0.00
0/0%
ATB 219,823 1.00 +0.10/+0.11%
B82 58,969 0.70 +0.10/+0.17%
BAX 0 0.00
0/0%
BCE 60,900 6.62 +0.09/+0.01%
BDC 0 0.00
0/0%