Công ty cổ phần Gạch Men Chang Yih
Công ty cổ phần Gạch Men Chang Yih (CYC : UPCOM)
:
Công ty cổ phần Gạch Men Chang Yih
Khu Công nghiệp Nhơn Trạch I - Tỉnh Đồng Nai-Việt Nam
www.changyih-ceramic.com
+84 (251) 356-0770
Fax
+84 (251) 356-0778
Email
phucnth@changyih-ceramic.com

取引情報

銘柄 CYC
取引所 UPCOM
現値 2.6 (+0.30/+13.04%)
当日の変動 2.60 - 2.60
数量 100
平均株価(10日間) 2.33
52週間の変動 1.90 - 3.80
平均売買高(10日間) 40.00
流行株式数 9,046,425
時価総額 21.71 (10億)
Gross Profit Margin (%)
ROA (%) 0.01
ROE (%) 0.03
Financial Leverage -3.77
EPS -854.53
PE -0.42
PB -0.26

シンボルニュース CYC

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
ACC 71,800 11.35 +0.25/+0.02%
ACE 1,500 36.60 +1.20/+0.03%
ADP 200 19.10 +0.10/+0.01%
BCC 110,616 9.20 +0.10/+0.01%
BDT 7,800 14.10 +0.10/+0.01%
BHC 0 0.00
0/0%
BHV 0 0.00
0/0%
BIG 408,641 10.30 -0.30/-0.03%
BT6 1,005 3.40
0/0%
BTD 100 21.80
0/0%