Công ty cổ phần Gạch Men Chang Yih
Công ty cổ phần Gạch Men Chang Yih (CYC : UPCOM)
:
Công ty cổ phần Gạch Men Chang Yih
Khu Công nghiệp Nhơn Trạch I - Tỉnh Đồng Nai-Việt Nam
www.changyih-ceramic.com
+84 (251) 356-0770
Fax
+84 (251) 356-0778
Email
phucnth@changyih-ceramic.com

取引情報

銘柄 CYC
取引所 UPCOM
現値
3.30 (0/0%)
当日の変動 0.00 - 0.00
数量 0
平均株価(10日間) 3.30
52週間の変動 1.90 - 3.30
平均売買高(10日間) 0.00
流行株式数 9,046,425
時価総額 29.85 (10億)
Gross Profit Margin (%)
ROA (%) 0.01
ROE (%) 0.03
Financial Leverage -3.77
EPS -854.53
PE -0.58
PB -0.36

シンボルニュース CYC

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
ACC 17,000 13.70 +0.20/+0.01%
ACE 1,500 35.70 +1.90/+0.06%
ADP 800 26.00 -0.50/-0.02%
BCC 93,734 8.00 -0.10/-0.01%
BDT 8,707 12.60 -0.10/-0.01%
BHC 0 0.00
0/0%
BHV 0 0.00
0/0%
BIG 85,811 8.50 -0.10/-0.01%
BT6 0 0.00
0/0%
BTD 0 0.00
0/0%