Công ty cổ phần Gốm xây dựng Đông Anh
Công ty cổ phần Gốm xây dựng Đông Anh (DAC : UPCOM)
:
Công ty cổ phần Gốm xây dựng Đông Anh
Khối 4A, Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP.Hà Nội
www.viglaceradonganh.com
+84 (24) 388-32400
Fax
+84 (24) 388-35465
Email
Congty382donganh@gmail.com

取引情報

銘柄 DAC
取引所 UPCOM
現値
7.40 (0/0%)
当日の変動 0.00 - 0.00
数量 0
平均株価(10日間) 7.40
52週間の変動 5.10 - 8.60
平均売買高(10日間) 0.00
流行株式数 1,004,974
時価総額 7.44 (10億)
Gross Profit Margin (%)
ROA (%) 0.01
ROE (%) 0.03
Financial Leverage -4.69
EPS -2,018.66
PE -3.67
PB -1.95

シンボルニュース DAC

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
ACC 23,800 14.95 -0.05/0.00%
ACE 14,900 35.90 -0.30/-0.01%
ADP 2,500 23.60 +0.10/+0.00%
BCC 120,636 9.00
0/0%
BDT 30,600 13.50 +0.20/+0.02%
BHC 0 0.00
0/0%
BHV 0 0.00
0/0%
BIG 210,944 9.80
0/0%
BT6 0 0.00
0/0%
BTD 700 19.70
0/0%