Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn (DPS : UPCOM)
:
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn
Số nhà 156, khối 14 , quốc lộ 3, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội
www.dautusocson.com
+84 (24) 358-32189
Fax
+84 (24) 583-2091
Email
dautusocson@gmail.com

取引情報

銘柄 DPS
取引所 UPCOM
現値 0.3 (-0.10/-25.00%)
当日の変動 0.30 - 0.40
数量 119,100
平均株価(10日間) 0.39
52週間の変動 0.20 - 0.80
平均売買高(10日間) 142,620.00
流行株式数 31,085,257
時価総額 9.33 (10億)
Gross Profit Margin (%)
ROA (%) 0.01
ROE (%) 0.02
Financial Leverage
EPS -201.42
PE -1.49
PB 0.05

シンボルニュース DPS

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
ACC 115,800 13.40 -0.85/-0.06%
ACE 1,500 36.00 -0.10/0.00%
ADP 19,300 25.00 +1.00/+0.04%
BCC 217,948 8.00 -0.10/-0.01%
BDT 25,201 13.00 +0.20/+0.02%
BHC 0 0.00
0/0%
BHV 0 0.00
0/0%
BIG 120,830 8.90 +0.10/+0.01%
BT6 0 0.00
0/0%
BTD 0 0.00
0/0%