Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn (DPS : UPCOM)
:
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn
Số nhà 156, khối 14 , quốc lộ 3, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội
www.dautusocson.com
+84 (24) 358-32189
Fax
+84 (24) 583-2091
Email
dautusocson@gmail.com

取引情報

銘柄 DPS
取引所 UPCOM
現値
1.00 (0/0%)
当日の変動 0.90 - 1.00
数量 1,424,516
平均株価(10日間) 1.04
52週間の変動 0.70 - 3.20
平均売買高(10日間) 48,100.00
流行株式数 31,085,257
時価総額 34.19 (10億)
Gross Profit Margin (%)
ROA (%) 0.01
ROE (%) 0.02
Financial Leverage
EPS -201.42
PE
PB 0.17

シンボルニュース DPS

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
ACC 41,200 16.00 -0.50/-0.03%
ACE 100 37.90
0/0%
ADP 0 0.00
0/0%
BCC 337,938 14.00 +0.20/+0.01%
BDT 2,700 38.70 -5.90/-0.13%
BHC 1,506 2.40 +0.10/+0.04%
BHV 0 0.00
0/0%
BIG 155,200 13.10 +0.40/+0.03%
BT6 390 4.70 +0.40/+0.09%
BTD 4,101 29.30
0/0%