CTCP Dược liệu Việt Nam
CTCP Dược liệu Việt Nam (DVM : HNX)
:
CTCP Dược liệu Việt Nam
Khu 8, xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ
www.duoclieuvietnam.com.vn
+84 (24) 398-41255
Fax
+84 (24) 366-86891
Email

取引情報

銘柄 DVM
取引所 HNX
現値 13.1 (+0.20/+1.55%)
当日の変動 12.70 - 13.20
数量 1,155,414
平均株価(10日間) 12.71
52週間の変動 11.00 - 17.50
平均売買高(10日間) 1,036,810.00
流行株式数 35,650,000
時価総額 467.02 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.11
ROA (%) 0.03
ROE (%) 0.07
Financial Leverage 1.22
EPS 1,198.53
PE 10.93
PB 0.87

シンボルニュース DVM

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
AGP 846 40.00 -1.40/-0.03%
BCP 1 0.00
0/0%
BIO 0 0.00
0/0%
CDP 3,000 11.80
0/0%
CGP 0 0.00
0/0%
CNC 7,250 30.60 +1.70/+0.06%
DBD 90,400 53.50 +0.20/+0.00%
DBM 104 31.20 +4.00/+0.15%
DBT 5,600 13.30 -0.60/-0.04%